Relaxing4U

Healthy & Balance For Your Body

Disclaimer.

Misschien ten overvloede: alle behandelingen zijn NIET EROTISCH van aard!

 

Disclaimer

 

 

Behandelingen/sessies vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist.

Adviezen gegeven door mij zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.

Wanneer jij onder behandeling bent van een arts of medisch specialist, dien je deze behandeling altijd voort te zetten.

Als reactie op de sessie kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met mij en eventueel je (huis) arts.

Praktijk Body in Balance, Relaxing 4U  kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.

Praktijk Body in Balance, Relaxing 4U  adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie van  Praktijk Body in Balance, Relaxing 4U . 

Wanneer je medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze  medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.

De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.

Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met Praktijk Body in Balance, Relaxing 4U  voor holistisch advies.

Praktijk Body in Balance, Relaxing 4U  is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Body in Balance, Relaxing 4U  , heen of terugreis inbegrepen.
Jij volgt de behandeling op eigen risico.